Elementler: Hidrojen

Karıştırılmamalıdır: He (Helyım)
Su dökme — Stok fotoğraf

bohr hidrojen ile ilgili görsel sonucuAtom numarası 1'dir, yani proton sayısı. Atom numarası en küçük elementtir. Sembolü H'dir. 1A grubunda ve 1. periyottadır. Ametaldir. Standart sıcaklık ve basınç altındayken tatsız, kokusuz, renksiz, metalik
olmayan, (bkz: fizikist.com) oldukça yanıcı ve H₂ şeklinde doğada bulunabilen yani diatomik (doğada iki molekül halinde bulunan) bir elementtir. Sıvılaşması en zor olan ikinci elementtir. İsminin anlamı su yapandır. 1.00794 g/mol’lük ağırlığıyla en hafif elementtir. Doğada gaz halde bulunur. Zehirsiz bir maddedir. Kaynama noktası 252,87 celsius derecedir. Buharlaşma ısısı 0.904 kJ/mol'dür. Yoğunluğu 0,09 kg/m³'dür. Sıvı halindeki yoğunluğuysa 2g/cm³'dür. Ergime noktası 252,77 celsius derece, ergime ısısı ise 0.117 kJ/mol'dür. Bunlar fiziksel özellikleridir.  Tarihçesine bakacak olursak ilk olarak 1500'lü yıllarda keşfedilmiş ancak 1700'lü yıllarda yanıcı olduğu keşfedilmiştir. Kimyasal yapısına bakmadan geçmeyelim. Kristal yapısı kübiktir. Yükseltgenme-indirgenme seviyesi (Bir kimyasal tepkimede elektron veren atom pozitif yüklü iyon haline geçer. Buna yükseltgenme denir. İndirgenme ise elekton alan atomun negatif yüklü iyon haline geçmesidir.) sırayla +1 ve -1'dir. Elektronegatiflik değeri ise 2.20 Pauling ölçeğidir. İyonlaşma enerjisi 1312.0 kJ/mol'dür. Atom yarıçapı 25 pm (pikometre uzunluk birimi), atom yarıçapı (hes.) 53 pm'dir. Kovalent yarıçapı 37.3 pm ve son olarak Van Der Waals yarıçapı 120 pm'dir. Hidrojen atomu görseldeki gibi merkezde artı yüklü bir proton ve çevresinde eksi yüklü bir elektrondan oluşur. Hidrojen evrenin enerji kaynağıdır. Evrende en fazla bulunan elementtir. Dünyada en fazla bulunan 9. elementtir. Oluşması için hidrojen gereken bazı bileşikler metan gazı, amonyak ve sudur. Hidrojenin üç bilinen izotopu vardır: %99,98 oranla en fazla bulunan ve H harfiyle gösterilen hidrojen; diğer adıyla protyum, D harfi ile simgelenen ağır hidrojen yani döteryum ve radyoaktif olan T harfiyle gösterilen trityumdur. Hidrojenin kullanım alanları elektrik enerjisi üretimi, amonyak üretimi, kömür-benzin üretimi, sıvı yağları katıya dönüştürme ve benzeridir. Ayrıca hidrojen bombası adı verilen bir madde vardır ve çok yıkıcı bir etkiye sahiptir. Hidrojenin bulunduğu maddeler bitki ve hayvanlar, kömür, petrol ve sudur (%11).

hes. kelimesinin anlamını biliyorsanız lütfen yorumlara yazınız.

Kaynakça: enerjiportali.comsanatsalbilgi.com ve Wikizero
Görsel kaynakça: Depositphotos

Yorumlar